UNETE AL “BIDEGORRIDXE GERNIKA-LUMON” MANIFESTUAREKIN BAT EGIN

marzo 24, 2011

Gernikatik Mundurakoek, Gernikaldeko beste 30 erakunde baingo gehiago egin duten bezala, “Bidegorridxe Gernika Lumon”, manifestuarekin bat egin dugu. Manifestuan eskatzen dena hauxe da:

“…Gernika-Lumoko Udalari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta horiek osatzen dituzten eragile politikoei atentzioa eman nahi diegu, honakoa ESKATZEKO: a) Mugikortasun jasangarria bultzatzea, batez ere motordunak ez diren eta kolektiboak diren moduetan, arreta berezia bizkikletaren moduari emanez; b) Bizikleta Udal planifikazioan txertatzea, hiri diseinu egokiagoa, mugikortasun dibertsifikatuagoa eta, azkenik, herriaren ingurumen kalitatearen eta pertsonen osasunaren hobekuntza eragingo dituena. c) Txirrindularientzako azpiegiturak (bidegorriak,…) eraiki eta egokitzea, eta Gernika-Lumon zein Busturialdea-Urdaibai eskualdean bizikletaren erabilera segurua bultzatu eta bermatzeko neurri egokiak hartzea.”

Manifestu osoa/el manifiesto completo:Bidegorridxe Gernika-Lumon_manifestua_azkena_eus-esp

Informazio gehiago/Más información: http://www.urdaibai.org/eu/bizikleta.php 

Gernikatik Mundura, junto a más de 30 organizaciones de la zona, hemos firmado el manifiesto en favor del “carril bici”. En concreto, lo que se pide con este manifiesto es lo siguiente:

“…llamamos la atención del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, así como de la Diputación Foral de Bizkaia, y de todas las formaciones políticas que las integran, para RECLAMAR: a) El fomento de la movilidad sostenible, sobre todo en los modos no motorizados y colectivos, con especial atención al modo ciclable. b) La incorporación de la bicicleta a la planificación municipal, que posibilitará un diseño urbano más armonioso, una movilidad diversificada y, finalmente, la mejora de la calidad medioambiental de la localidad y de la salud de las personas. c) La construcción y adecuación de las infraestructuras ciclistas (bidegorri,…), y la adopción de todas las medidas precisas para promover y garantizar el uso seguro de la bicicleta en Gernika-Lumo  y en la comarca de Busturialdea-Urdaibai.”