VI. JARDUNALDIAK ANTIMILITARISMOA ETA MEMORIA HISTORIKOA- 2018.12.17 ASTRAn- Paradigmas de la seguridad en el marco del 70º aniversario de la declaración de los Derechos Humanos

diciembre 1, 2018

Segurtasunaren paradigmak Giza Eskubideen adierazpenaren 70. Urteurrenean.

2018ko abenduaren 17a, astelehena. ASTRA, Gernika. 16:30-19:30. 

Antimilitarismo eta Memoria Historikoari buruzko Gernikako V. Jardunaldiak egingo dira ASTRAN. XXI. mendeko bakearen agendaren inguruko azterketa eta eztabaidarako hausnarketa-eremu bat ireki nahi izan dugu, dimentsio global eta tokiko dimentsio batetik.   Bakearen eta gatazken azterketak eta kultura artekotasun eta garapenaren inguruko kooperazio azterketak dira deialdia egin duten elkarteek jorratzen dituzten gai nagusiak; Gernika Gogoratuz, Gernikatik Mundura eta Ideasur.

Aurten, Giza Eskubideen Adierazpen Adierazpen Unibertsalaren 70. Urteurrenaren baitan, aztertu egingo dugu industria militarrak gerran duen inplikazio-maila, eta salaketa-kanpaina eta nazioarteko erakundeek daukaten egitekoa, gizateriaren krisi handiena den honetan. Azkenik, planteatu egingo ditugu erresistentzia egoera desberdinak eta beldurraren politiken aurrean ditugun aukerak; eta mugen segurtasun maila handitzea, segurtasun arloko kategoria berrien bidez (giza segurtasuna, segurtasun energetikoa…).

Bi saio desberdin izango dira eztabaidagaiak lantzeko eta bertaratutakoen artean solasaldi horizontala bideratuko da.

INFORMAZIOA

  • Jardunaldiak gastelaniaz izango dira.
  • Jardunaldien VI. Edizioa honakoei zuzenduta dago: gai honetan interesa duten hezkuntza arloko eragileak, eskola eta unibertsitate eremukoak, administrazioa, elkarte memorialak, sozialak, ingurumen arlokoak, historikoak eta kulturalak.
  • Jardunaldietan parte hartzeko beharrezkoa izango da bertaratzea baieztatzea. 94 6253558 / info@gernikagogoratuz.org

Af_VI_jornadas_antimilitaristas_CARTEL_A3_web

Programa / Egitaraua:

  • Campaña “La Guerra empieza aquí”. El comercio de Armas con Arabia Saudí” Luís Arbide, Ongi Etorri Errefuxiatuak Plataforma.
  • La crisis humanitaria y el papel de las organizaciones internacionales. Meritxel Relaño, directora de UNICEF en Yemen. UNICEFeko Zuzendaria Yemenen.

Aurkezpena: Jokin Alberdi Bidaguren, Gernikatik Mundura.

  • Análisis de género de las políticas de securitización y militarización. Nora Miralles, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz, Barcelona. Delàs Bakearen Ikasketen Zentroko ikertzailea, Bartzelona.
  • Cambio climático y mercantilización de fronteras. Nuria del Viso, investigadora del área ecosocial de Fuhem, Madrid. Fuhem-eko arlo ekosozialeko ikertzailea, Madril.

Aurkezpena: María Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz.

Paradigmas de la seguridad en el marco del 70º aniversario de la declaración de los Derechos Humanos

2018ko abenduak 17, astelehena. ASTRA, Gernika. 16:30-19:30.

Las VI Jornadas de Antimilitarismo y Memoria Histórica de Gernika, en ASTRA abren un espacio de reflexión para el análisis y el debate de la agenda de la paz en el siglo XXI desde una dimensión local y global.   Los estudios de paz y conflictos, los estudios de cooperación crítica al desarrollo y la interculturalidad son las temáticas que orientan la actividad de las asociaciones convocantes, Gernika Gogoratuz, Gernikatik Mundura e Ideasur.

Este año, en el marco del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se analizará la implicación de la industria militar en la guerra, el papel de las campañas de denuncia y el de las organizaciones internacionales ante la mayor crisis humanitaria. Y finalmente, se plantearan los escenarios de resistencia y las alternativas a las políticas del miedo y la securitzación de las fronteras a partir de las nuevas categorías de la seguridad (seguridad humana, seguridad energética…).

La dinámica de trabajo se dividirá en dos sesiones que centrarán los puntos del debate y se abrirá un diálogo horizontal con las personas asistentes.

 

INFORMACIÓN

  • Las Jornadas serán en castellano.
  • La convocatoria de la VI Jornadas está abierta a agentes educativos, del ámbito escolar y universitario, administración, asociaciones memoriales, sociales, medioambientales, históricas y culturales con interés en la temática.
  • Para participar en las Jornadas es necesario confirmar asistencia: 94 6253558 / info@gernikagogoratuz.org

Kamiseta gabe… euskaldun bezala ikusten diozu? – Y sin esta camiseta… ¿aún lo verías como a un vasco?

diciembre 1, 2018

2 ideasur-convivencia-2

Albert Einstenek esan zuen “errazagoa da atomo bat desintegratzea, aurreiritziak baino”. Horrekin zenbait pertsonari edo askotariko talde kulturalei egiten die erreferentzia. Horiek gu baino gutxiago edo gehiago direla pentsatzen dugu. Aurreiritzi horiek haurtzaroan barneratu genituen, gure familiak talderen baten edo pertsona baten egoerari buruz egiten zituen iruzkin eta balorazioengatik. Beraz, hain txikiak izanik eta gauzak eztabaidatzeko ahalmen kognitiborik eta afektiborik ez izanik, egiazko jakintzatzat hartzen ditugu. Garrantzitsua izango litzateke gogoratzea pertsona bat edo talde bat benetan ezagutzeko berdintasunerako printzipioak izan behar ditugula. Gaur egun, Euskal Herrian ezkontza mistoak eta nazioarteko adopzioak egiten dira eta jendea etortzen dira beste herrialde batzuetatik, hemen geratzeko: askotariko koloretako mestizo euskaldunak, ile kizkurrak, begi urratuak, etab sortu dira. Horiek, “betiko euskaldunen” itxuraren ondorioz sortutako ideia tradizionalarekin apurtzen dute, baina hemen jaio direnez gero, edo ingurune honetan hezi direnez gero, euskal gizartearen balioak, tradizioak eta idiosinkrasia dituzte, gainera, bertako izatearen inguruko sentimendua daukate.
1- Zerk egiten du euskaldun bat euskaldun izatea?
2- Aurreiritziak dituzula uste al duzu? Zein pertsona talderekiko?
3- Uste duzu euskaldunei aurreiritziekin tratatzen zaiela beste toki batzuetan?
4- Uste duzu etorkinek euskal identitatea indargabetzen dutela?

Ya Albert Einsten lo dijo “es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”…refiriéndose a las ideas persistentes que tenemos con relación a personas o grupos culturales diversos que hacen que los ubiquemos en una condición de inferioridad o superioridad con relación a nosotros/as los. Estos juicios previos los fuimos integrando en nuestra primera infancia cuando oíamos comentarios o valoraciones que hacía nuestra familia sobre tal o cual grupo o condición de persona. Entonces al ser tan pequeños y no tener la capacidad cognitiva y afectiva para cuestionarlos los asumimos como un conocimiento verdadero. Sería importante recordar que para conocer realmente a una persona o un colectivo de personas requerimos de una apertura sincera en términos de igualdad. Hoy Euskal Herria vive una nueva realidad producto de los matrimonios mixtos, de las adopciones internacionales y de los niños y niñas que llegan de otros países para quedarse: Los/as Vascos/as mestizos/as con colores de piel diverso, cabellos ensortijados, ojos rasgados, etc que rompen con la idea tradicional de la apariencia física que tienen los “vascos/as de toda la vida” pero al haber nacido aquí o al haberse criado en este entorno asumen los valores, tradiciones e idiosincrasia de la sociedad Vasca y expresan su sentimiento de pertenencia.
1.- ¿Qué hace que un Vasco/a sea una Vasco/a?
2.- ¿Piensas que eres prejuicioso/a? ¿Sobre qué grupo de personas tienes prejuicios?
3.- ¿Crees que a los/as Vascos/as se les trata con prejuicios en otros lugares?
4.- ¿Consideras que los/as inmigrantes están debilitando la identidad Vasca? ¿En qué aspectos y por qué?