FELIZ 2020 URTE BERRI ON!

diciembre 30, 2019

Gernikatik Mundurak 2020 on bat opa dizu! Los mejores deseos para el nuevo año!


"NESKAK ESKOLAN" Proyecto para reducir el absentismo escolar y los matrimonios prematuros en las comunidades de Cabo Delgado (Mozambique)

diciembre 27, 2019

Gernikatik Mundura urte batzuk daramatza Mozanbike iparraldean lanean beste erakunde batzuen laguntzaren bitartez. Aurreko urteetan Mundukide Fundazioaren lana laguntzen egon gara, eta azken bi urteetan Gernika Gogoratuzen eskutik, Mozanbikeko iparraldean dagoen Cabo Delgado probintzian dagozen bizitzarako erresistentizak eta alternatibak ikertzen eta laguntzan hasi gara.

Multinazionalen presentzia azkeneko urteetan zabaldu egin da, eta ekarri dituzten eraldaketa ekonomiko eta sozial handiak ez dute pertsona arrunten bizitza eta landa-eremuaren egoera hobetu, kaltetu baizik, eta ez dute kontuan hartu tokiko komunitateen beharrizanak. Hori dela eta, MAJUNE elkartearekin harremanetan jarri gara eta proiketu berri bati ekin diogu.

Neskak eskolan!: Cabo Delgadoko (Mozanbike) MIEZE, NANLIA eta IMPIRE komunitateetan nesken eskola-absentismoa eta ezkontza goiztiarrak murrizteko proiektua aurkeztu dugu Gernika-Lumo Udaletxeko Garapenerako Lankidetzarako deialdia.

Gernika-Lumoko Udaletxean, eskatutako 10.000€tik, 4.700€ gutxi gora behera jaso ditugu. Ea denon artean proiektu hau aurrera eramateko baliabideak lortzen ditugun.


ELIKADURA LAGUNTZA -YEMEN -AYUDA ALIMENTARIA 2019-2020

diciembre 17, 2019

Aurreko urtean, Gernikatik Mundurak elikadura-laguntza proiektu bat martxan jarri zuen Yemenen, Solidarios sin Fronteras GGKEaren eskutik. Gernikatik Mundurak 7.500€ bidali zituen, 3.398€ Gernika-Lumoko Udalak jarrita, eta beste 4.102€ dohaintzak eta funts propioetatik atera genituen. Kutxa bakoitzak 75€ kostua du, beraz bidalitako diruarekin 100 familia, hau da 600 pertsona gutxi gora-behera elikatu dira hile batez. Eta 2019an, proiektu berdina aurkeztu dugu Gernika-Lumoko udaletxean. Ea aurton ere lortzen dogun!

Lee el resto de esta entrada »


Lagundu BIZKARGI-KAFE Zornotzako errefuxiatu eta migranteen harreraren hurrengo proiektua / Colabora con el proyecto de Cafetería Social del grupo de acogida de Zornotza

diciembre 13, 2019

bizkargi-1

Zornotzako errefuxiatu eta migranteen harrera proiektutik laguntza eskatu dute Crowdfunding baten bidez BIZKARGI KAFETEGI-DASTATEGIAren obrak aurrera eramateko eta herri honen harrera proiektuak aurrera eramateko. GERNIKATIK MUNDURAK bere ekarpen xumea egin du Crowfunding honetan, eta zuen ekarpenak egitera animatzen zaituztegu.

https://eu.goteo.org/project/kafe-degustazio-soziala-bizkargi

Lee el resto de esta entrada »


SINATU EUSKADIN EGITEN DEN ARMA EKOIZPENAREKIN ETA SALEROSKETAREKIN AMAITZEKO / Firma para poner fin a la producción y comercio de armas desde Euskadi

diciembre 8, 2019

yCVzeh9cgNddd7HTbH9GaNpb7rjU9JP_ZNoSl4FE3Tr83Vv2RqH3tPQrl3WqKHeoodcqiDwLbmAUSZZwYvCbInfpmGMUFSivmhxDCKdVc3aHn2MF8Z2Zx-MARHPm=w934

EUSKADIN EGITEN DEN ARMA EKOIZPENAREKIN ETA SALEROSKETAREKIN AMAITZEA

Eusko Jaurlaritzaren “ Arma merkataritza eta esportazioa Euskadin” izeneko txostenaren balorazioa

EUSKADITIK ARMAK EKOIZTEN ETA SALEROSTEN AMAITZEKO URRATSEZ URRATS

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK, 2019ko Azaroa

Behean sinatzen dugun taldeok Globernance-k Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarentzat egindako “Arma merkataritza eta esportazioa Euskadin. EAEko erakundeen eginkizuna gardentasuna hobetzeko, esportazioak kontrolatzeko eta aplikatu behar den esparru juridikoa betetzeko” izena duen txostenaren aurrean gure adostasunik eza eta eszeptizismoa adierazi behar dugu.
Aipatutako txostenari egindako kritika nagusiak honako bi hauek dira: a) Txosten honen aztertze eremuaren mugarriztatzeak euskal administrazioen beste ekintza-eremu batzuk estaltzen ditu eta armagintzaren kontrolaren arlo honetan agertzen duen pasibotasuna eta jarduera falta zuritzen ditu; b) Armagintzako euskal enpresek etika kode bat sinatzearen truke eragingarri ekonomiko eta fiskalak jasotzea kontrako eragina duen proposamena da.
Jakin badakigu Nazio Batuen zein EBren zigor sistemetan eragiteko aukera gutxi daudela, hala nola estatuko marko juridikoan zein Ministerioarteko Batzordean ere, eta euskal administrazioek itsas garraioan eta portuetan, kanpo merkataritzan zein arma eta esplosiboen ekoizteko eta salerosteko erregimenean konpetentziarik ez dutela, hala ere gure agintariek gehiago egin ahal dutela uste dugu.
Europa Batasunaren, Estatuen eta EEAAen arteko konpetentzi banaketaren konplexutasuna ezin da aitzakitzat hartu beste gobernu mailetara erantzukizunak bideratzeko. Beste eskumen propio zein konpartituak, kanpo ekintza eta garapenerako kooperazioa, industri politika, ekonomiaren ordenazio orokorra… kasu, eta beste arau erregulatzaile batzuk erabiliz (1/2007 Lankidetza Legea; 14/2007 Legea edo Justizia eta Elkartasunaren Gutuna) Eusko Jaurlaritzak arma enpresekin elkar lanik ez izateko azpimarratzen dutenak, Euskaditik arma ekoizpena, finanziazioa eta salerostea murrizteko edota ezabatzeko neurriak, mugak eta pizgarriak ezartzeko aukera nahikoa dago.
Txostena, bere aurkezpenan, Euskadin Garapenerako Politiken Koherentziarako erreferentzi Markoa (2016)ren barruan, Programa –Euskadi 2020- eta Garapen Lankidetzarako IV Plan Gidatzaile (2018-2021)ren barruan kokatu zen. Baina txostenak ez du dokumentu hauek aipatzen, ezta politiken koherentzien arloan euskal administrazioek onartu dituzten helburuak zein hartu dituzten konpromezuak ere. Arma ekoizpena eta esportazioa kontrolatzeko euskal administrazioen zeregina dirulaguntzen edota murrizketa fiskalen erregimen bat eskaintzea, armagintzako euskal enpresek haien Gizarte Erantzunkizun Korporatiboaren barruan autoebaluatzeko “Jokabide Kode bat” sartzearen truke proposamena proposamen mugatua da, oso, eta etika gutxikoa. Harritu baino harrituago gaude txostenean egiten den sasi-gonbidapenarekin, izan ere “garbi hiltzea” ahalbidetzen baita jokabide onaren ordainez. Borondatezkotasun erretorikoaren eskemak baztertu behar dira, eta eskumen zein arauen joko esparrua egon badagoela azpimarratu behar da, honen bidez gure administrazioetatik Euskadin egiten den arma ekoizpena eta salerosketarekin amaitzeko politikak artikulatzeko.
Sinatzen dugun taldeok kontrola egiteko bide nagusi bezala erosketa publikoaren arautze klausulen eta dirulaguntzen alde egiten dugu. Zehazki honako hauek proposatzen dira: enpresak nazioartean zabaltzeko laguntzak eta merkataritza laguntzak ukatzea, baita euskal administrazioek bultzatutako beste herri baterako merkatal delegaritzetan parte hartzea ere; erosketa publikoaren lehiaketetan enpresa hauek baztertea; arma ekoizpen eta merkataritzari dagokionez indarrean dagoen legeria betetzeko maximoen plan bat ezartzea; Eusko Jaurlaritzaren jokaera proaktiboa gobernuen arteko espazioetan, armagintzaren kontrola eta murrizketaren alde… Eta neurririk garrantzitsuena, administrazioek ematen dituzten pizgarri eta laguntza guztiak euskal armagintzaren jarduera produktiboa industria zibil bihurtzeko bideratu behar dira.
Azkenik txostenak giza eskubideen eta Giza Zuzenbidearen Behatoki publiko bat sortzea proposatzen du. Honek aipatutako esparru-kodea betetzen den ala ez kontrolatuko luke.
Urteak dira sinatzen dugun erakundeok Enpresen eta Giza Eskubideen Behatokia edota Euskal Zentro bat eskatzen dugula. Honetan ikerketa, kontu emateko eskaera, euskal enpresen eskubide urraketen harrera eta tramitazioa egingo litzateke, eta zigortzeko ahalmena eduki beharko luke ere.
Laburbilduz, gizarteari eta enpresa munduari zabaldu behar zaie eztabaida, euskal enpresen arma ekoizpena eta salerosketa kontrolatzeko eta iraungitzeko, jarduera zibiletarako transizioa errazteko, eta gure administrazioen egungo koherentzi faltarekin amaitzeko. Azken finean, txosten hau baliogarria den ala ez eztabaidatzea ez doa inora, badaukagulako 14/2007 Euskal Legea, Abenduaren 28koa, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun Gutuna hain zuzen, zeinak bere 3.3. artikuluan adierazten duena:
“Enpresentzako babesa eta laguntzarako politiketan, Eusko Jaurlaritza ez da inolaz ere elkarlanean arituko armen ekoizpena, merkaturatzea edo finanziazioa egiten duten pertsona fisiko zein juridikoekin”

Arazoa da nola jo giza eskubideen defentsaren muinera, gure ordenamendu juridiko propioaren Lege honi baliozkotasuna emanez. Antolatuta dagoen gizarte zibiletik Legea betetzea eskatzen dugu, edo bestela esanda, Eusko Jaurlaritzak eta administrazio publikoek sistematikoki agindu hauek bete barik utz ez ditzaten, dirulaguntzak eta kenkari fiskalak eskainiz armagintzako sektoreari bere hazkunderako. Borondate politikoa egonez gero Euskadin egiten den arma ekoizpenarekin eta salerosketarekin amaitzeko oinarriak jarri ahal dira.

SINATU/FIRMA: PONER FIN A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI

2fNpIw9Kg1mi_-WdQNaDWroRlya0_6A9QvHmpbHFyZi-KWTvLvTc9IHGnBZKBwzFgQud2pnnaAiXv6CjyLSw8GZbMA-DLvZAUCAzy8wBVMoobhx-UAZOHqmaCBZ9=w1856
PONER FIN A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI 
Con respecto al informe “COMERCIO y EXPORTACIÓN de ARMAS en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”,
de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco

Aquí el mencionado Informe: https://bideoak2.euskadi.eus/2019/11/18/news_58411/Dictamen_cas.pdf
___________________________________________

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK y los colectivos abajo firmantes mostramos nuestra disconformidad y escepticismo ante el informe elaborado por Globernance para la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco “Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”.

Dos son nuestras principales críticas al mencionado informe: a) La delimitación del ámbito de estudio de este informe invisibiliza otros campos de acción de las administraciones vascas y justifica su pasividad e inactividad en este ámbito del control de la actividad armamentística; b) La incentivación económica y fiscal a cambio de la firma de un código ético por parte de las empresas armamentísticas vascas es una propuesta contraproducente.

Conocedoras de las pocas posibilidades de influir en los sistemas de sanciones de Naciones Unidas y la UE, y en el marco jurídico estatal y en la Junta Interministerial, y sabedoras de la falta de competencia en materia de transporte marítimo y puertos, y comercio exterior y régimen de producción y comercio de armas y explosivos por parte de las administraciones vascas, las entidades firmantes entendemos que nuestras autoridades pueden y deben hacer bastante más.

La complejidad del reparto competencial entre la Unión Europea, Estados y CCAA no puede servir de excusa para derivar responsabilidades a los otros niveles gubernamentales. Desde otras competencias propias y/o compartidas, como la acción exterior y cooperación al desarrollo, la política industrial, la ordenación general de la economía… y otras normas regulatorias vascas (Ley de Cooperación 1/2007; Ley 14/2007 o Carta de Justicia y Solidaridad) que subrayan la no colaboración del Gobierno Vasco con las empresas armamentísticas, existe suficiente margen para que se puedan establecer medidas, limitaciones e incentivos dirigidos a reducir y/o extinguir la producción, financiación y comercio de armas desde Euskadi.

El informe que, en su presentación, se encuadró dentro del Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco (2016), Programa –Euskadi 2020- y el IV Plan Director de la Cooperación para el Desarrollo (2018-2021) no hace mención explícita a ninguno de esos documentos, ni a los objetivos o compromisos adquiridos por las administraciones vascas en el ámbito de la coherencia de políticas. Supeditar la actuación de las administraciones vascas para controlar la producción y exportación de armas a un régimen de “subvenciones o deducciones de carácter fiscal a cambio de las que las empresas armamentísticas vascas incorporen en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa, un “Código de Conducta Marco” autoevaluativo es una propuesta de acción muy limitada y poco ética. No deja de sorprendernos la invitación latente de este informe a poder seguir “matando limpio” a cambio de buena conducta.

Hay que abandonar los esquemas de voluntariedad retórica, e insistir en que hay campo de actuación competencial y regulatorio para articular políticas desde nuestras administraciones para ir terminando progresivamente con la producción y exportación de armas desde Euskadi.

Los colectivos y personas firmantes abogamos por las cláusulas de regulación de compra pública y subvenciones como las vías fundamentales para este control. En concreto se propone: impedir el acceso a ayudas y subvenciones de internacionalización empresarial y ayudas al comercio, y a las delegaciones comerciales a terceros países promovidas por las administraciones vascas; la exclusión de estas empresas de los concursos de compra pública; establecer un plan de máximos para el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de producción y comercio de armas; la actuación proactiva del Gobierno Vasco en los espacios intergubernamentales que promueva la limitación y control de la industria armamentística… Y la medida más importante, que todos los incentivos y ayudas que se otorguen desde las administraciones, tienen que estar orientadas a la reconversión de la actividad productiva de la industria militar vasca en industria civil.

Finalmente, el informe propone la creación de un Observatorio de carácter público de los derechos humanos y el Derecho Humanitario que controle el efectivo cumplimiento del citado Código Marco.
Desde hace varios años, las organizaciones firmantes venimos proponiendo un Observatorio o Centro vasco de Empresas y Derechos Humanos dedicado a la investigación, exigencia de rendición de cuentas, recepción y trámite de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas vascas, que incluso tuviera capacidad sancionadora.

En resumen, es necesario abrir el debate a la sociedad y al mundo empresarial para buscar posicionamientos comunes que nos permitan avanzar en el control y la extinción de la producción y comercio de armas por parte de las empresas vascas, facilitar su transición hacia actividades civiles, y acabar con las actuales incoherencias de políticas de nuestras administraciones.

En definitiva, no se trata de discutir la validez o no de este informe, cuando ya tenemos la Ley Vasca 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que en su artículo 3.3 indica: “En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”

La cuestión es como ir al núcleo de la defensa de los Derechos Humanos, otorgando validez a esta Ley de nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde la sociedad civil organizada, simplemente exigimos el cumplimiento de la Ley, o lo que es lo mismo, que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas no incumplan sistemáticamente estos preceptos, otorgando subvenciones, ayudas y deducciones fiscales al sector armamentístico para su crecimiento. Con voluntad política se puede poner las bases para poner fin a la producción y comercio de armas desde Euskadi.

Documento base en el que sustentamos este comunicado:
https://drive.google.com/open?id=1YEl8if4SnGF05M0Vu6H3wvz1v1-3BX3B

EMAN ZURE SINADURA: La guerra empieza aquí: contra el transporte de armamento saudí a la guerra de Yemen desde puertos españoles

diciembre 3, 2019

SINATU / FIRMA: Eman zure sinadura Espainiako portuetatik Saudi Arabiako armamentua garraiatzearen aurka / Firma contra el transporte de armamento saudí desde puertos españoles

bahri

El puerto de Sagunto podría ser escala para del buque saudí “Bahri Abha” el próximo martes 10 de diciembre con armas con destino a la guerra de Yemen

A través de algunos medios de comunicación y de expertos en comercio de armas hemos conocido que el buque de carga Bahri Abha de la naviera estatal saudí hará escala en el puerto de Sagunto el próximo de 10 de diciembre, de vuelta a su base en Arabia Saudí desde diferentes puertos de EEUU, el principal proveedor armamentístico saudí. Todo parece indicar que el Bahri Abha transporta armamento que podría ser empleado en la guerra que este país libra en Yemen desde hace cuatro años infligiendo un indecible sufrimiento a su población civil, como vienen constatando reiteradamente las principales agencias humanitarias y organizaciones de DDHH internacionales.

La guerra que libran en Yemen Arabia Saudí, en coalición con otros países del Golfo (con armamento de EEUU principalmente, pero también de países europeos como Francia y España) y las milicias hutíes apoyadas por Irán, ha causado una tragedia de enormes dimensiones: casi 7.000 civiles muertos, más de 10.000 personas heridas, más de 2 millones de personas que han perdido sus hogares, 22 de los casi 30 millones de habitante del país en necesidad de ayuda humanitaria y casi 400.000 menores de edad sufriendo malnutrición. La principal responsabilidad de esta situación recae en las acciones militares de Arabia Saudí.

Una catástrofe humana solamente superada por los casi 9 años de guerra y represión en Siria, donde el régimen de Bashar Al-Asad, con el apoyo de Rusia y de Irán, es el responsable máximo de los alrededor de medio millón de muertos, las decenas de miles de presos y torturados, a destrucción de ciudades e infraestructuras civiles, y de los 11 millones de personas, más del 50% de la población siria, desplazada de sus hogares o de su país.

La visita del Bahri Abha, en concreto, hace visible el circuito de la guerra. En el caso del Yemen, se ve con claridad que la guerra “empieza” aquí, con las fabricación de las armas en factorías europeas y estadounidenses, y sigue su camino en las bodegas de buques como ése, pasando por puertos como el de Sagunto, Santander o Génova hasta llegar a Arabia Saudí, dónde son preparadas para emplearse en ataques sobre Yemen.

Esta aparente libertad de movimientos con que se desplaza el armamento por el mundo contrasta inquietantemente con la terrible situación de las decenas de millones de personas refugiadas, en su mayoría a causa de las guerras donde se emplea ese armamento, personas que buscan protección y se encuentran con vallas, cuchillas y muerte en el mar, y leyes racistas.

Por todo ello las PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBIMOS ESTA DECLARACIÓN DEMANDAMOS lo siguiente:

1. Que los responsables políticos competentes y las autoridades portuarias no permitan la entrada del buque saudí Bahri Abha al puerto de Sagunto ni ningún otro puerto español.

2. Que el gobierno autonómico y los gobiernos municipales se posicionen públicamente con claridad en contra del uso de estas infraestructuras civiles para el transporte de material armamentístico.

3. Que los trabajadores encargados de la asistencia y la carga y descarga de buques que transporten armamento ejerzan la objeción de conciencia por la paz negándose a realizar dichas tareas para no ser colaboradores de los preparativos de la guerra, siguiendo el ejemplo del bombero Ignacio Robles en el puerto de Bilbao en un caso similar, o la huelga de los estibadores del puerto de Génova.

4. Que se suspenda inmediatamente el comercio de armas español hacia países implicados en guerras, como Arabia Saudí (como ya han hecho Reino Unido, Noruega, Finlandia, Francia y Alemania).

5. En segundo término, exigir el progresivo desmantelamiento y reconversión de la industria de la guerra. Es un falso dilema que tengamos que elegir entre puestos de trabajo aquí y muertos y refugiados en Yemen y otros lugares.

En València, a 28 de noviembre de 2019

Es el modelo militar de defensa el que en última instancia reproduce los conflictos bélicos en el mundo. Es necesario cambiar el paradigma de la defensa y pasar de la seguridad entendida militarmente, que nos conduce una y otra vez a la guerra y la violencia, a la ‘seguridad humana’ según la define la ONU, que pone en el centro la defensa de los derechos de las personas y la naturaleza. Los ejércitos y la estructura militar son una amenaza más a esos derechos y deben empezar a ser desmantelados. Es preciso construir una cultura de paz basada en la cooperación, la justicia y la noviolencia, y no en la disuasión y la fuerza militar.